Velkommen til æ Synnejysk forening


 
Foreningen blev stiftet den 27. januar 2000.
 
Formålet med foreningen er at støtte og samles om det sønderjyske sprog og kultur, så det bevares på bedste vis.
 
Foreningen udgiver et medlemsblad 4 gange årligt, som tilsendes gratis til medlemmer.
 
Derudover afholder vi også arrangementer som f.eks. virksomhedsbesøg, foredrag, underholdning og den årlige sønderjyske gudstjeneste.
Foreningens materiale skrives på sønderjysk.

Du kan være med til at støtte arbejdet for bevarelse af det sønderjyske sprog ved at melde dig ind i foreningen.

Velkommen te æ Synnejysk forening

 
Æ forening opstøj dæn 27. januar 2000.
 
Fårmåel mæ æ forening æ å støt å samles om de synnejysk sproch å kultue, så de ka beva’es o beest vis.
 
Vi ugie æ mælæmsblaj 4 gang om æ oe, såm te’sænnes gratis te mælæmme.
 
Å så holle vi åsse arrrangsjemange såm f.eks. fabriksbesøch, foredrach, unneholdning å dæn årle synnejysk gujstjænnest.
Olt matriaele æ skrøwn o synnejysk.

Do ka vee mæ te å støt æ arbe for å bevae æ sproch ve å mæl dej ind i æ forening.