Broager sangen

Broager Sangen

 

Hvor jeg end i verden fo’r med ilsom hast
aldrig på min færden mindets bånd dog brast.
Barndoms skønne tider gang på gang påny
dukker frem af mindets dis, du kære gamle by.
:,: Broager er kun lille, med verdens øjne set,
altid for os du i solskin ligger bredt.
Svaret skal klinge til den, der spø’r hvorfor ?.
By vi dig elsker, fordi at du er vor.:,:

Her har mor mig vugget kærligt, ømt og blidt,
her gik barndomslegen dagen lang så frit.
Tvende kirketårne rækker du mod sky,
fødeby, din skønhed bragte vidt og bredt dit ry.
:,: Broager er kun lille o.s.v.

Og på kirkebakken stod jeg mangen gang,
lyttede i andagt til den skønne sang.
Hav og strand jeg skued’ Dybbøl, Vemmingbund,
røde teglstenstage i sol ved Egernsund.
:,: Broager er kun lille o.s.v.

Tak for hvert et minde, du bød os her som gæst,
flagene de smælder her til denne fest.
Broager hav tak, du har samlet os i dag,
glade her vi mødes til fest og idrætslag.
:,: Broager er kun lille, med verdens øjne set,
altid for os du i solskin ligger bredt.
Svaret skal klinge til den, der spø’r hvorfor ?.
By vi dig elsker, fordi at du er vor.:,:

Indsendt af Gert Nørgaard, Kolding Mail: gegard@mail1.stofanet.dk