Kom og høe æ engel sønng..

Rediger

Kom og høe æ engel sønng..

 

Mel.: Mary’s boychild…

Det hæe passee for læng, læng sien,

I æ Biffel kan do løjs,

om won Marias bette knejt

mæ en sølle kreekryf må nøjs.

Omkvæd Kvinder

Kom å høe æ engel sønng,

å se æ stjern, som lyss

fordi det hæen for læng, læng sien,

vi alle mée ska gyes.

Omkvæd Mænd

Engel skåel i villen sky,

å folk bløv nou så raj.

Å o æ himmel stoj æ stjern

å lyst neej øver æ staj.

1

For Josef å hans kuen Mari

de sku tæles å gi møe.

Maria vint sæ og det var

æ ti, næh hun sku te å føe.

2

Men lav de kom te Betlehem,

å sku find et stej å væe,

var olle pladser fyldt mæ folk,

som kom te fra fjern å fra næe.

3

Maria péf, hun var i piin,

å hind mand var slet it glaj.

En gammelbuen tøss, det var synd

å ga dem en plads i æ laej.

4

Å mens æ kree, de kikket o,

fik Mari sin bette dreng,

hun sanndset ham, det bæest hun kunn,

å æ kreekryf, det bløv hans seng.

5

Det hæe passee for læng, læng sien,

men vil alle gå a mind.

Imell A tøss, det haj væt glant,

om A ku ha væt med derind.

Ordbog:

det hæe: Det her

passee: skete

æ Biffel: Bibelen

won: hvordan

bette knejt: lille dreng

sølle: ussel

kreekryf: kreaturkrybbe

det hæen: det hændte

alle mée: aldrig mere

ska gyes: være bange

raj: bange

neej øven: ned over

æ staj: byen

sku tæles: skulle tælles

å gi møe: møde op

vint se: ventede sig

næh: da

lav: da

stej å væe: sted at være

péf: græd

i piin: havde smerter

it glaj: ikke glad

buen: bonde

tøss: syntes

æ laej: laden

æ kree: kreaturerne

sanddset: puslede

bæest: bedste

alle gå a mind: aldrig blive glemt

imell: sommetider

væt glant: været dejligt

OBS! Det er valgfrit, om man vil bruge

Omkvæd 1 eller 2