Mosters Gravsten

Rediger

Mosters Gravstenn

 

En vild’ gjenn hå sin famili’

hyggle samled til et gild’

men senn vi skuld’ ærre moster,

var der månne ting, der skild’.

Jen var kregg, og jen var krånten,

ånde fandt e vej for lang –

det var nærmest Klåej i Katryd

Mads i Mjang.

 
De var kommen sent og tidle

for å smisk’ og ynd’ sig ind

og var åltid o e tæer,

hvor der var e lidt å vind’.

Og det var der javnle novve,

der skuld sæj’ og lad dem føl’ –

miestens Stinn-Maj om fro Stevning,

Pær i Pøl.

 
Men det gik med mosters grunker

lisom med det skind, i ved,

det gled fro voss til de fremmed’,

der bløv ingen bovs’ av det!

Nove var så erre arre,

te di itt engang vild hjels’ –

men det var kun Povl i Padholm

Mi i Mjels.

 
En vild gjenn hå sæt en lill’ bit

gravstenn o hinds grav,

for den skam, te hun skal glemmes,

fælder øver vos en dav.

Men en kund’ vel it hå funden

novve ting, der ho vætt værr’ –

snærred’ Lisbeth om i Leffel,

Klaus i Kær.

 
Ja, om folk vil hå en gravstenn –

svar’ han Peter i Nylej –

så må di skam sjel betal’ en,

lad kun moster hvil’ i frej!

Der er ingen gravstenn præghed

o vor lill’ og fatte mynt –

nikked tynd’ Mari fro Maibøl

Drees i Dynt.

 
Midt i ålt dæt sneffren, snerren

kam det som et hyggle “mjav”:

Lad vos åll’ gå op og vælt em

rigte skarnbøt o hinds grav,

for så kån enhver da sier e,

te vi renn hind itt en døjt!

Æ skal hjels fro Fi i Felsted,

Lavs i Løjt.

 
Kresten om fro Ketting knurred’

te det flammed om hans hals:

Skal I kom herøv’r fro Soende

og fornærm voss hjem o Als!

Moster hun skal få en stien no,

så hun læng’ kån mærk’ vor glæj,

æ kån svar’ fro Niels i Naldmoss,

Dodde Drej!

 
Og di nikked’, Niels fro Naldmoss,

Pær i Pøl og Mads i Mjang,

Stinn-Maj, Lisbeth om fro Leffel,

Mi i Mjels, e splejs i Spang,

Klaus i kærr, ja Povl fro Padholm,

og til sidst den tynd’ Mari:

Moster hun skal hå sin gravsten.

Basta ! Og den sætter vi!