Rødekro Sangen

Rødekro-sangen

Mel.: Dejlig er sommernatten

 

Tænk! Rødekro den blev til engang i gamle , gamle dage,

glemt mellem lyng ved den røde å det først hjem blev til.

Hærvejens folk her i gæstfrit lag ku’ ro og hvile tage.

Piger og karle sig svang i dans til fløjtens tryllespil.

Inde bag kroens rude hørte man ulven tude,

trods at hver krig satte dybe spor,

studen sled muld frem af lyngklædt jord,

og i den hvidklædte kirke styrke man fandt til at virke.

Store som små – samme børn var de alle af Rødekro.

 

Fler’ hundred’ år nu går forbi fra hine fjerne dage.

Fremskridtet spanker på unge ben nu i den gamle by.

Lyntoget farer, mens flyve-drøn går over høje tage,

Savværkets hvæs og fabrikkers støj gi’r pust af alt det ny.

Traktoren går på landet, frugtbar bli’r muld og sandet.

Samfundet favner vi lige tro. Børn er vi alle af Rødekro.

Fritiden ungdommen favner, tumleplads ikke den savner,

idræt og lejrliv gi’r sundhed og mod til vor gamle by.

 

Tænk! Rødekro den blev til engang i gamle, gamle dage,

glemt mellem lyng ved den røde å det første hjem blev til.

Byen som landet i dette års med undren ser tilbage,

thi vi til hverdag kun tænker, hvad vor fremtid bringe vil.

Stadig en tørn vi tager, li’som i gamle dage,

men kommer modgang, vi enes tro, børn er vi alle af Rødekro.

Vi med gå-på-mod og varme hilser fler’ hundred’ års charme,

lykke du bragte til alle vi børn af den Rødekro.

 

Byer som Egvad og Hellevad samt Øster Løgum – Hjordkær,

de er nu sammen med Rødekro, jo der er plads til me ´r,

størrelsen gør at trafikken bli ´r, lidt tæt her i det nære,

men med en motorvej frihed gi ´r, det industrien ser,

de slår sig ned langs vejen, alle er med i legen,

Danfoss – Abena – Mc Donald ja, spise lidt godt man da også ka ´,

Sydbank og Bil-tema valgte, ikke bagefter at halte,

selv en forsikring og landbrugs kontor, er skudt op ja der.

 

Udkant nej ikke i Rødekro, er tæt på verdens navle,

master fra Kassø til Viborg går, SM leveret har,

også i Kassø nu Apple står, udvikling kan kun gavne,

Google bli ´r nabo derude ja, så sig blot at vi ka ´,

skoler må sammen sluttes, børnene de må puttes,

ind så de lærer om alt det ny, og kan begå sig i land som by,

sammen da er man stærke, kræfterne får til at virke.

Hilsen goddag når man mødes til indkøb, i Rødekro.