Vont Mette Fæk Ring

I et guldsmejvinne lå en søde ring

kønt mell åll di ånne lække guldsmejting

o e ga’ stau Mette, kønnest i e staj,

“Hå æ sån’ en net ring, så vill æ vær’ glaj”

 
“Va mon den vel koste æ ? Æ geh ind å spø”

Rask hun gref e handtau i e guldsmejdø

Å me banken hjart hun smøch sæ stille ind

O, vo var hun dejle – lys å let å lind

 
Å den gammel guldsmej æue e brelle kech

Olle hå han før set sån en dejle pich.

“Øve i dit vinne er en ring så køn,

men den koste nok min hiele månedsløn”

 
Å den gammel guldsmej – han må ha væt fro’n

han soj: “For et muddes ska do pinde fo’en”

“Tej å pak’en ind da, strev som lyn å tårn,

gammel oldmo kømme å betal e morn”

 
Preben Schwalm/TimHansen